Crezul jurnalistului

Categorie: EXPORTinvestigPresa

jas13-32-typewriter

Cred în profesia de jurnalist

 • Walter Williams, Decanul Școlii de Jurnalistică, Universitatea din Missouri (1908-1935)

  Walter Williams, Decanul Școlii de Jurnalistică, Universitatea din Missouri (1908-1935)

  Cred că ziarul făcut pentru masele largi de oameni este un act de încredere publică; cred că toți cei care au legătură cu el sunt, în cel mai înalt grad al responsabilității lor, garanți ai încrederii publice, că acceptarea unui serviciu mai mic decât serviciul public este o trădare a acestei încrederi.

 • Cred că o gândire limpede și o formulare clară, acuratețea și onestitatea sunt fundamentale pentru jurnalismul de calitate
 • Cred că un ziarist ar trebui să scrie numai despre ce știe, în adâncul inimii sale că este adevărat.
 • Cred că cenzurarea știrilor, pentru orice alt motiv cu excepția bunăstării societății, este de neiertat
 • Cred că nimeni nu ar trebui să scrie ca ziarist ceea ce nu ar spune ca om. Că trebuie să eviți să mituiești pe cineva tot atât de mult cât să te lași mituit de alții; că nu poți să scapi de răspunderea individuală sub motiv că ai primit instrucțiuni sau dividende de la alții.
 • Cred că publicitatea, știrile și editorialele ar trebui să servească, în aceeași măsură, interesele cititorilor; că aceeași cantitate de adevăr util și de imparțialitate ar trebui să se regăsească în toate; că testul suprem pentru jurnalismul de calitate este gradul în care servești publicul.
 • Cred că jurnalismul care reușește cel mai bine – și cel mai bun merită succesul – se teme de Dumnezeu și respectă omul; este în totalitate independent, neclintit în fața opiniilor îndârjite sau în fața lăcomiei de putere, constructiv, tolerant, dar niciodată nepăsător, ponderat, răbdător, întotdeauna respectuos față de cititori, dar în același timp curajos. Nedreptatea îl revoltă, favoritismele și zgomotul mulțimilor nu îl influențează; el caută să dea fiecăruia o șansă, o șansă egală atâta timp cât legile, traiul decent și recunoașterea solidarității umane îl ajută; este profund patriot, promovând în mod sincer înțelegerea internațională și consolidând frăția între state; este un jurnalism al umanismului lumii de azi și pentru lumea de azi.PEREZI
– 
I believe in the profession of journalism.
I believe that the public journal is a public trust; that all connected with it are, to the full measure of their responsibility, trustees for the public; that acceptance of a lesser service than the public service is betrayal of this trust.
I believe that clear thinking and clear statement, accuracy and fairness are fundamental to good journalism.
I believe that a journalist should write only what he holds in his heart to be true.
I believe that suppression of the news, for any consideration other than the welfare of society, is indefensible.
I believe that no one should write as a journalist what he would not say as a gentleman; that bribery by one’s own pocketbook is as much to be avoided as bribery by the pocketbook of another; that individual responsibility may not be escaped by pleading another’s instructions or another’s dividends.
I believe that advertising, news and editorial columns should alike serve the best interests of readers; that a single standard of helpful truth and cleanness should prevail for all; that the supreme test of good journalism is the measure of its public service.journalists creed
I believe that the journalism which succeeds best – and best deserves success – fears God and honors Man; is stoutly independent, unmoved by pride of opinion or greed of power, constructive, tolerant but never careless, self-controlled, patient, always respectful of its readers but always unafraid, is quickly indignant at injustice; is unswayed by the appeal of privilege or the clamor of the mob; seeks to give every man a chance and, as far as law and honest wage and recognition of human brotherhood can make it so, an equal chance; is profoundly patriotic while sincerely promoting international good will and cementing world-comradeship; is a journalism of humanity, of and for today’s world.
– Walter Williams