Curtea de Conturi: Cum a fost improprietarit nelegal, cu 47 hectare de padure la Snagov, Paul Lambrino

Categorie: coruptie politicamafie romaneasca

Intr-un raport de audit privind situatia patrimoniala a fondului forestier din Romania, in perioada 1990-2012, inspectorii Curtii de Conturi au prezentat modul in care peste 560.000 de hectare de padure au fost retrocedate nelegal, sau se afla in stadii avansate de retrocedare, chiar cu sprijinul direct al reprezentantilor statului roman (ANRP, instante de judecata etc.).

Printre acestea se afla si jefuirea de catre Paul Lambrino, cu sprijinul ANRP, a celor 47 de hectare padure de pe malul lacului Snagov.

Paul Lambrino

Paul Lambrino

Iata, mai jos, o sinteza a afacerii Snagov, din perspectiva inspectorilor Curtii de Conturi:

Prinţul Paul al României a solicitat și a luat 47 de hectare din pădurea Snagov, deşi aceasta nu a fost în proprietatea Casei Regale, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, încă din anul 1941, a declarat pădurea Snagov ca fiind domeniu public al statului

Prin Decretul Regal nr.1154 din 28 februarie 1930 (publicat în Monitorul Oficial din 9 februarie 1931), Regele Mihai I, prin Consiliul de Regenţă, a promulgat „Legea pentru înfrumusețarea împrejurimilor Capitalei”.

Legea prevedea ca Ministerul de Agricultură şi Domenii să cedeze, cu titlu gratuit, pădurea Snagov – Ţigăneşti (cu trupurile Fundul Sacului şi Popeşti) şi pădurea Băneasa, municipiului Bucureşti, în vederea amenajării acestora ca stațiuni climaterice de odihnă, agrement și sport.

După întoarcerea lui Carol al II-lea pe tron, Consiliul comunal general al Municipiului Bucureşti, printr-o hotărâre din data de 22 iunie 1932, a fost de acord cu cedarea unei suprafețe din pădurea Snagov către Casa Regală. Prin aceeaşi hotărâre, s-a prevăzut ca donaţia să fie făcută numai după întocmirea proiectului de lege şi aprobarea acestuia. Proiectul de lege nu s-a întocmit, iar Carol al II-lea a intrat în posesia pădurii, fără să o deţină în proprietate. Astfel, în 1948, când autorităţile comuniste au naționalizat bunurile Casei Regale, în inventarul publicat în Monitorul Oficial 140/19 iunie 1948 nu este cuprinsă şi suprafaţa de 46,78 hectare din trupul de pădure „Fundul Sacului”, deoarece aceasta era în proprietatea statului – domeniul public al Municipiului Bucureşti, și nu al Casei Regale.

În anul 1955, Tribunalul Civil nr.8 din Districtul Lisabona a decis că Mircea Grigore Carol Lambrino, autointitulat Carol de România, tatăl lui Paul Lambrino al României a fost fiul legitim al lui Carol al II-lea.

Mircea Grigore Carol Lambrino a decedat în data de 27.01.2006.

La data de 13 februarie 2002, Paul al României (numele din buletin al lui Paul Lambrino) a solicitat Regiei Naţionale a Pădurilor restituirea suprafeței de 46,78 hectare din Pădurea Fundul Sacului situată pe malul Lacului Snagov.

Un an mai târziu, urmare a respingerii cererii sale, Paul Lambrino a chemat în judecată Primăria Snagov, pentru ca instanţa să o oblige pe aceasta la restituirea terenului.

Precizăm că la acea dată (13.02.2002), Paul al României nu avea calitatea să formuleze în mod valabil şi în nume propriu notificări/cereri întemeiate pe legile de restituire a proprietăţilor.

Deoarece tatăl său, Mircea Grigore Carol Lambrino trăia, numai el putea formula notificări pentru reconstituiri ale dreptului de proprietate.

Deși nu a prezentat un titlu de proprietate valabil şi nici nu a făcut dovada deposedării abuzive, Judecătoria Buftea i-a admis cererea lui „Paul al României” și, prin sentinţa civilă din data de 26 iunie 2003, a obligat Comisia judeţeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor să pună în aplicare hotărârea judecătorească și să aprobe împroprietărirea Prințului Paul cu suprafața de 10 hectare teren forestier, maximul la care dădea dreptul legea.

Prin hotărârea nr.7/14.01.2004, Comisia Judeţeană Ilfov a validat dreptul de proprietate pentru cele 10 ha pădure pe raza comunei Snagov-Ilfov.

RNP-Romsilva a cerut în instanţă anularea hotărârii la data de 10.01.2005.

Acţiunea a fost respinsă definitiv şi irevocabil prin Sentinţa din 16.05.2007 în dosarul nr. 2269/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti.

Ulterior, după modificarea legii, prin cererea nr. 11923/06.09.2005, Paul Lambrino a solicitat să i se restituie și restul suprafeței de 36,78 hectare din pădurea Snagov.

La data de 7 iulie 2006, Comisia Judeţeană Ilfov a validat cererea lui Paul al României, cu nouă voturi pentru şi unul împotrivă. Votul împotrivă a fost al reprezentantului Direcţiei Silvice Bucureşti care a contestat punerea în posesie pentru lipsa atât a dovezii proprietăţii cât şi a nedeposedării abuzive a terenului de către statul comunist.

Așa se face că lui Paul al României, după reconstituirea suprafeţei de 10 hectare primite în anul 2004, i s-a atestat dreptul la proprietate pentru întreaga suprafaţă revendicată de 46,78 ha în pădurea Snagov în anul 2006.

În concluzie,

cererea lui Paul al României nu trebuia onorată, întrucât legea prevede reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere doar pe structura de proprietate existentă la momentul deposedării abuzive de către regimul comunist.

Regele Carol al II-lea nu a fost deposedat de pădurea de la Snagov, deoarece nu a deținut-o în proprietate. Pădurea în cauză a fost şi a rămas proprietatea Statului Român, fapt atestat prin:

  1. hotărârea irevocabilă a colegiului prezidenţial (preşedinţii tuturor secţiilor) al ÎnalteiØ Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, din data de 26 noiembrie 1941: „Având în vedere că prin memoriul-întâmpinare depus de mandatarul fostului Rege Carol al IIlea se recunoaşte, în mod categoric, că nu s-au îndeplinit formele legale pentru transmisiunea proprietăţii pădurii în discuţiune; că neexistând o transmisiune a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de pădure în discuţiune, urmează că deţinerea ei de către fostul Suveran este lipsită de un temei legal şi deci cererea făcută prin acţiunea de faţă de a fi obligat fostul rege Carol al II-lea să restituie acest bun Statului Român este întemeiată şi trebuie admisă (…) obligă pe fostul rege Carol al II-lea să delase în plină proprietate şi posesiune a Statului Român următoarele imobile: (…) Trupul de pădure «Fundul Sacului» din pădurea Snagov, judeţul Ilfov, în suprafaţă de 46,78 hectare învecinată la Apus şi Miazănoapte cu Lacul Snagov… ”.
  2. adresa oficială trimisă de Casa Regală și Regele Mihai I în anul 2007 RegieiØ Naţionale a Pădurilor–Romsilva, depusă la Comisia Judeţeană Ilfov, în care se precizau și următoarele: „Pădurea Fundul Sacului aparţine Statului Român şi nu a făcut niciodată parte din patrimoniul Regelui Carol II.”

Așadar, Judecătoria Buftea și mai apoi Comisia Județeană Ilfov l-au împroprietărit nelegal și necuvenit pe Paul Philippe, născut Lambrino, cu 47 ha în Pădurea Snagov, cu o valoare la prețul pieței de la acea dată de peste 14 milioane de Euro” (pag 42-44 din Raport CC_ fond forestier 1990-2012)