Neamul voiculeştilor, la arat şi semănat în Băneasa

Categorie: BlogrollJustitieManipulare prin presaPresa

Grivco îi intimidează pe jurnalişti

Grupul Industrial Voiculescu şi Compania (Grivco) SA, firma de bază a familiei Dan Voiculescu, a anunţat zilele trecute că îi va da în judecată pe ziariştii care au publicat sau preluat în presă informaţii dintr-un raport oficial întocmit de inspectori ai Corpului de Control al Ministerului Agriculturii (MADR).
foto: evz.ro

foto: evz.ro

Sunt vizaţi, conform unui comunicat transmis de Grivco, jurnalişti de la România Liberă, Realitatea Tv şi ancheteonline.ro care, „fără a se informa obiectiv, au invocat numele firmei în contextul demiterii preşedintelui Agenţiei Domeniilor Statului“. Comunicatul de presă al firmei patronate spiritual, din umbră, de Dan Voiculescu, turnător de referinţă al Securităţii, este dovada unei obrăznicii fără seamăn venite din cea mai infectă zonă ce controlează mass-media româneşti, zona acoperită de neamurile cu fustă ale turnătorului care au drept vârf de lance Antena3.După ce, spre exemplu, în urma scandalului declanşat ca urmării a falsificării şi prezentării (de către Radu Tudor) pe postul de dezinformare al familiei Voiculescu a rezultatelor de la bacalaureatul susţinut de  Daniel Funeriu, Dana Grecu se disculpa afirmând că „presa este despre întrebări, nu despre răspunsuri“, sau după ce un alt manipulator aflat în solda voiculeştilor (Andrei Badin) afirma că primarul Traian Băsescu i-ar fi repartizat o locuinţă Elenei Băsescu, sugerând că este una şi aceeaşi persoană cu fiica preşedintelui, deşi era vorba despre o băbuţă oarecare din Capitală, este greu de admis că familia Voiculescu are reprezentarea exactă a noţiunii de calomnie pentru a mai   avea dreptul moral să-şi caute, prin instanţe, reperarea onoarei.Calomniatori de profesie, voiculeştii se plâng însă că sunt calomniaţi. Jurnaliştii indicaţi de ei le-ar fi asociat numele cu o afacere murdară în care firma-amiral a familiei este acuzată că a avut partea ei. Culmea, cei acuzaţi n-au prezentat decât expeditiv, en passant, implicarea Grivco în scandalul legat de demiterea preşedintelui ADS, Radu Mihai Cristescu. Mai mult, ei n-au făcut decât să preia informaţii dintr-un document oficial, contrar practicii din trusturile voiculeştilor unde informaţiile sunt inventate la fel ca aceea din cazul Funeriu. Nu ştim ce i-a deranjat atât de tare pe voiculeşti, în cazul demiterii şefului ADS, dar este de presupus că se consideră nevinovaţi de hoţia de care a fost acuzat Radu Cristescu şi care i-a atras, ulterior, îndepărtarea din fruntea acelei instituţii. Este cert însă faptul că inspectori din cadrul Corpului de Control al MADR au întocmit o notă ajunsă apoi pe masa ministrului Vasile Tabără, iar apoi pe cea a DNA, din care rezultă că Radu Mihai Cristescu a fost implicat în operaţiuni de favorizare a unor firme în paguba ADS. Printre firmele invocate în actul de control este şi SC Grivco SA, o societate înfiinţată de Dan Voiculescu în 1991 şi controlată de el, direct, ca preşedinte-director general, până în 2002, şi plasată apoi fiicelor sale, el rămânând patronul spiritual după modelul Becali-Steaua.

Afacerea Grivco-Băneasa şi neamul voiculeştilor

Problema voiculeştilor vine de la Băneasa. Nostalgic, probabil, după cadrele din Băneasa, la care a prestat vreme îndelungată ca turnător, Dan Voiculescu s-a asociat în urmă cu zece ani, în participaţiune, cu Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje (ICITID), o societate ce deţinea un teren de aproximativ 2600 mp în Băneasa-Giurgiu. Să cultivi pământul din Băneasa, fie ea şi de Giurgiu, după ce ani întregi ai cultivat delaţiunea în notele informative ale absolvenţilor de Băneasa, este un sfârşit frumos de carieră pentru un tovarăş de nădejde cum a fost Dan Voiculescu, patronul şi preşedintele de atunci al Grivco. El a semnat, aşadar, în anul 2001, un contract de asociere în participaţiune cu deţinătorul terenului (ICITID) obligându-se să exploateze, pentru 10 ani, cei aproape 2600 mp în condiţii extrem de favorabile.

La punctul 1.3 al contractului se prevedea că „asocierea are drept obiect de activitate desfăşurarea în comun de către părţi a unui program de exploatare şi investiţii pentru cultivarea terenului în suprafaţă de 2512 hectare situat în comuna Băneasa, judeţul Giurgiu în vederea realizării şi exploatării de către asociaţie a urmatoarelor obiective: pregătirea şi însămânţarea terenului cu culturi de toamnă şi primavară paioase şi/sau plante tehnice; executarea la timp a lucrărilor şi tratamentelor necesare dezvoltării culturilor; recoltarea şi valorificarea recoltelor“.

Ulterior, în 2008, ca urmare a unui proces, asocierea a fost anulată, după ce terenul trecuse, pentru aproape un an, din proprietatea ADS în cea a Academiei Române. La punctul 5.1 (a) se prevedea ca Grivco să deţină 75% din profit în primii cinci ani şi 55% în următorii cinci. Mariajul a fost perfect până în august 2007 când, datorită unor manevre comise în tandem cu Academia Română, terenul ICITID a trecut de la ADS în administrarea fundaţiei Patrimoniu a Academiei Române în scopul oficial de a fi folosite „pentru realizarea în continuare a tematicii de cercetare ştiinţifică de interes naţional pentru dezvoltare rurală durabilă, complexă a zonei“. O lună mai târziu, fundaţia amintită a încheiat cu firma Grivco două contracte de arendă pentru întreaga suprafaţă. Conform informaţiilor apărute în presa, cu trei ani în urmă, redevenţa plătită de firma familiei lui Voiculescu era de 100 kg grâu/ha/an în primii 7 ani, urmând să crească apoi la 300 kg grâu/ha/an. Aceasta în condiţiile în care de pe un hectar de teren se puteau obţine 5-6.000 kg de grâu. Vremurile erau, aşadar, frumoase pentru neamul voiculeştilor. Aveau ce pune pe masa slugilor de la Antene. La mai puţin de un an însă se constată că atribuirea terenului, dar şi contractele de arendă au fost făcute cu încălcarea legii. Terenul a fost trecut apoi, din nou la ADS, iar voiculeştii, procesomani pur-sânge, au dat în judecată ADS şi MADR. Conform notei de control a inspectorilor MADR, contestate de oamenii de la Grivco ai voiculeştilor, aceştia au exploatat abuziv acel teren începând cu 25 mai 2008.

Nota de control: Grivco datorează ADS 1,23 milioane lei

În documentul care a atras demiterea lui Radu Cristescu, se prezintă modul în care a decurs afacerea Grivco de la Băneasa-Giurgiu, precum şi dubla măsură în calculul redevenţei cu care a operat şeful ADS. Mai întâi, în 2009, ADS a ofertat spre concesionare suprafaţa de teren de 2751,01 ha, cu destinaţie agricolă, ce s-a aflat în administrarea ICITID Băneasa, stabilind o redevenţă minimă de 972 kg grâu/ha/an. Pentru că n-au existat ofertanţi, terenul n-a putut fi concesionat. Pe 22 decembrie 2009 însă, ADS a convocat SC Grivco SA „pentru realizarea unei concilieri directe, pe baza faptului că SC Grivco SA a exploatat abuziv, pe perioada 12.05.2008-14.05.2009 suprafaţa de 2499,03 ha teren arabil ce s-a aflat în administrarea ICITID Baneasa, fapt pentru care datorează suma de 1.229.282,31 lei, reprezentând preţul exploatării fără a deţine titlu valabil. Acest calcul este făcut plecând de la o redevenţă minimă/ha de 998 kg grâu“ – se afirmă în nota de control. Cum procedura de conciliere cu voiculeştii a eşuat, ADS s-a adresat instanţei de judecată (Tribunalul Bucureşti) „cu acţiune de îmbogăţire fără justă cauză,  împotriva SC Grivco SA solicitând instanţei să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 1.229.282,31 lei plus penalităţi“. Voiculeştii au contestat suma pretinsă de ADS, dar şi acţiunea în sine, motivând că au avut încheiate contracte cu Academia Română. În întâmpinarea făcută atunci, Grivco nu a invocat însă faptul că ar deţine vreun document din care să rezulte că redevenţa cerută de ADS ar fi prea mare. Aceasta se întâmpla pe 8 octombrie 2010.

Numai că, în urma controlului, s-a descoperit faptul că Grivco se afla de mai multe luni în posesia unui document oficial din care rezulta că redevenţa pe un teren de tipul celui aflat în litigiu era de 530 kg grâu/ha/an. Studiul OSPA care a dus la acest rezultat a fost întocmit în mai 2010, de către Institutul Naţional de Cercetare ñ Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, pentru un teren cu suprafaţa de 2387,07 ha în cadrul comunelor Băneasa şi Gostinu, judeţul Giurgiu. De ce n-a depus Grivco acest studiu, ca probă, în instanţă Inspectorii MADR suspectează faptul că studiul amintit este fals. „Este cel puţin suspectă realitatea acestui studiu OSPA plecând de la următorul considerent: dacă acest studiu a fost comandat de SC Grivco SA şi finalizat la data de 28.05.2010, este firesc să ne întrebăm de ce nu a fost folosit în instanţa de judecată, fiind o veritabilă probă că calculul redevenţei stabilit de ADS în dosarul nr. 15840/2010 este eronat“. Pe de altă parte, afirmă controlorii MADR,  „comisia de analiză a studiilor OSPA din cadrul ADS stabilise, de la data de 02.08.2010, că aceste clase trebuie luate în evidenţă şi însuşite de ADS“, dar cu toate acestea, „la data de 09.11.2010 Direcţia Fond Funciar din cadrul ADS nu-şi însuşise această modificare, acest lucru rezultând din adresa 96644/09.11.2010 a Direcţiei Fond Funciar comunicată Direcţiei Executări contracte“.
De asemenea, studiul favorabil Grivco nu fusese depus la instanţă nici la termenul din 19 noiembrie 2010, dar nici mai târziu.

„Nici până în prezent această societate nu a prezentat acest document în instanţă, deşi îi este favorabil, ceea ce ridică o suspiciune referitoare la realitatea studiului respectiv“ – afirmă inspectorii din Ministerul Agriculturii.Mai mult, pe 2 februarie 2011, acelaşi nivel al redevenţei, de 988 kg grâu/ha/an era recunoscut de cel care avea să devină şef al ADS o lună mai târziu.

„La data de 02.02.2011, Direcţia Administrare Patrimoniu din cadrul ADS a susţinut, prin adresa nr. 40306 că nivelul redevenţei pentru această suprafaţă este de 988 kg grâu/ha/an. Adresa respectivă a fost semnată de Radu Mihai Cristescu, actual preşedinte al ADS, care în acea perioadă a îndeplinit funcţia de director al direcţiei administrare patrimoniu“ – se afirmă în Nota de control.În  mod suspect însă, începând din 15 martie 2011, ADS-ul ia act de studiul OSPA comandat de Grivco (cel cu redevenţa de 530 kg grâu/ha/an) şi, pe 29.04.2011, publică un anunţ de privind concesionarea prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei de teren de 2588,65 ha teren agricol şi 160,4 ha teren agricol ce s-a aflat în administrarea ICITID Băneasa, cu termen de cumpărare a caietelor de sarcini data de 27.05.2011 şi termen de depunere a documentelor data de 06.06.2011, redevenţa minimă stabilită fiind de 530 kg grâu/ha/an. Caietul de sarcini al concesiunii preia clasele de calitate aşa cum au fost ele prezentate la studiul OSPA menţionat şi stabileşte o redevenţă minimă pe ha de 530 kg grâu, fiind semnată de actuala conducere a ADS şi aprobat de preşedintele actual, dl. Radu Mihai Cristescu“.
Ulterior, pe 10 iunie 2011, licitaţia de concesionare a fost suspendată de ADS pe motiv că ICITID Băneasa urmează a fi privatizată, iar terenul va fi concesionat după privatizare, deşi ar putea trece ani buni până la privatizarea invocată, timp în care „terenul statului trebuie exploatat legal şi trebuie încasată redevenţa“.
Aşadar, concluzionează inspectorii MADR, „în baza unui studiu OSPA efectuat asupra unor terenuri aparţinând statului român, pe care persoana juridică interesată nu îl foloseşte în apărarea sa (SC Grivco SA), Agenţia Domeniilor Statului reduce nivelul redevenţei când scoate la concesionare terenul, dar nu reduce nivelul pretenţiilor când solicită contravaloarea exploatării abuzive a terenului“. Este ceea ce, en passant, au dezvăluit jurnaliştii ameninţaţi de neamul voiculeştilor cu instanţa de judecată.

Datorii mici, dar vioaie, în imperiul Voiculescu

Obrăznicia neamului voiculeştilor atinge însă apogeul la finalul comunicatului prin care îi acuză pe jurnalişti.

„De altfel, asumându-şi responsabilitatea de reper economic consacrat, Grivco S.A. invită managementul unor instituţii de presă aflate în insolvenţă (Realitatea Media) la un curs intensiv de ”Taxe şi Impozite“, din care să înveţe să achite la timp datoriile către stat şi să evite astfel tentaţia de a accepta orice compromis. Evident, cursul va fi oferit gratuit“ – anunţă neamul voiculeştilor. Unde este obrăznicia? Pe site-ul ANAF, acolo unde mai multe firme ale aceluiaşi neam cu fustă sau cefe roşii, figurează la capitolul datornici pentru că nu şi-au achitat „la timp datoriile către stat“. Din cele 32 de societăţi în care figurează ca acţionar doar una dintre urmaşele voiculeştilor, Camelia-Rodica, am ales la întâmplare câteva societăţi care se pot înscrie cu succes la cursul gratuit organizat în familie. Astfel, însuşi Grivco SA intră în categoria datornicilor, el figurând cu restanţe la bugetul de stat de 71.426 lei, la bugetul asigurărilor sociale de stat de 140.872 lei,  iar la bugetul asigurărilor de sănătate de 22.169 lei, cu menţiunea că există „cereri de compensare în curs de soluţionare“.

grivco8

Sigur, datoriile sunt mici dar destul de vioaie pentru neamul în discuţie. La fel, Antena 4 are şi ea datorii restante la bugetul de stat de 92.547 lei,  iar Rombell Securties datorii restante la stat de 69.247 lei.

Există însă şi cel puţin două societăţii ale neamului voiculeştilor pentru care, potrivit site-ului ANAF, s-a început procedura de executare silită: Media Casa Press SRL şi Sanagra SA.

grivco6

 

grivco7

Prima are datorii restante la bugetul de stat de peste 85.000 lei, iar cea de-a doua  de aproape 70.000 de lei.

grivco1

 

grivco2

 

grivco3

grivco4

Dan Badea,

19.09.2011