Evaziune fiscala la Realitatea lui Vîntu

Categorie: BlogrollEXPORTinvestigManipulare prin presaPresa

Deşi controlul declanşat în septembrie 2009, de ANAF, la trustul Realitatea Media SA, n-a fost încă finalizat, inspectorii fiscali au sesizat deja organele de urmărire penală cu privirea la evaziunea fiscală practicată de angajaţii lui Sorin Vîntu. Ştirea, anunţată deja în urmă cu câteva zile pe blogul lui Dan Andronic, a fost astăzi confirmată de ANAF, printr-un comunicat de presă. Iată-l:

ControlFiscal_RealitateaMedia_2010iunie03

Se pare că emiterea acestui comunicat vine ca urmare a solicitării făcute chiar de către angajaţii RTV care au vrut să verifice afirmaţiile făcute, ieri, de Elena Udrea, ca replică la atacul mediatic declanşat împotriva sa către tonomatul Adrian Ursu.

Eu pot sa-mi rezolv singura problemele. Nu e cazul ca Realitatea sa se ingrijoreze pentru mine, ci sa se ingrijoreze pentru dl Vîntu si Realitatea Tv unde controalele au gasit o frauda de 6 milioane de euro„, a declarat Elena Udrea la emisiunea lui Ursu.

Despre frauda contabililor lui SOV, care depăşeste 5 milioane de euro, se poate citi tot pe blogul lui Andronic.

Cum se ştie deja, Realitatea Media SA este controlată de Bluelink Comunicazione (Cyprus) Limited (80%), PSV Company SA (18.74%), Global Video Media (1,247%), Liviu Luca (o actiune), Gheorghe Cristian Toroipan (o acţiune) şi Eugen Gheorghe-Luha (o acţiune).

Iată mai jos documentele puiblicate şi scoase ulterior de pe site-ul KAMIOKAZE (totul are un preţ, deci şi cei de la Kamikaze l-au primit, altfel nu scoteau documentul de pe site!)

evaziune REALITATEA 1 EVAZIUNE2 EVAZIUNE3 EVAZIUNE4 EVAZIUNE5 EVAZIUNE7 EVAZIUNE8 EVAZIUNE9 EVAZIUNE10 EVAZIUNE11

Atacurile furibunde ale slugilor lui Sorin Vîntu, la adresa guvernului Boc sunt, aşa cum am mai spus, ultimele zvâcniri ale unui imens aparat de propagandă pentru care alternativa poartă numele de PUŞCĂRIE.

vintu3

Totuşi, ca să evite asta, subordonaţii lui Vîntu au luat mai multe măsuri care, din câte vedem, nu au fost de niciun folos. Numai într-o zi, spre exemplu, Adunarea generală Extraordinară a lui Sorin Ovidiu Vîntu acţionarilor Realitatea Media SA a luat patru hotărâri importante pentru viitorul maşinii de propagandă. Prezint, mai jos, prima dintre acestea, cea în care se decide numirea lui Liviu Luca în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Motivul pentru care o public este că ea conţine muuuuuulte şi frumoase informaţii despre clica din fruntea propagandei antiromâneşti a lui SOV.
luca_vantu

HOTARAREA NR. 1 din data de 18.01.2010, a adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. REALITATEA MEDIA – S.A. 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. REALITATEA MEDIA – S.A., intrunita in sedinta in data de 18.01.2010, ora 14.00, la prima convocare, in Bucuresti, str. General Constantin Budisteanu nr. 11 bis, sectorul 1, la convocarea presedintelui consiliului de administratie al Societatii, convocare efectuata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale actului constitutiv al Societatii, cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, prezenti in adunare, personal sau reprezentati prin procuri speciale valabile, fiind intrunite conditiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv:
1. BLUELINK COMUNICAZIONE (CYPRUS) LIMITED, persoana juridica cipriota, cu sediul in Nicosia 4, Agias Elenis Street, Flat/Office 501, P.C. 1510, Cyprus, inregistrata sub nr. HE 154386, detinatoare a 1.281.961.747 actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei, in valoare totala de 128.196.174,70 lei, reprezentand 80,00007556 % din drepturile de vot, reprezentata, in baza imputernicirii autentificate sub nr. 1055 in data de 21.05.2009 de BNP Florina Dobre si a procurii speciale emise de director in data de 15.01.2010 de catre dl Nipomici Ghenadie;
2. S.C. PSV COMPANY – S.A., persoana juridica romana, in stare de insolventa, cu sediul in Bucuresti, str. General Constantin Budisteanu nr. 11 bis, sectorul 1, inmatriculata la Oficiul registrului comertului sub nr. J 40/694/2002, CUI 14428660, detinatoare a 300.336.060 actiuni, la valoare nominala de 0,10 lei fiecare, la valoare totala de 30.033.606 lei, reprezentand 18,74229676 % din drepturile de vot, reprezentata, in baza imputernicirii speciale nr. 72/14.01.2010 de catre dl Mirescu Filip Constantin;
3. S.C. GLOBAL VIDEO MEDIA – S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Gheorghe Bratianu nr. 26, et. 2, cam. 15, sectorul 1, inmatriculata la Oficiul registrului comertului sub nr. J 40/3871/2003, CUI 15286840, detinatoare a 20.152.860 actiuni, la valoare nominala de 0,1 lei in valoare totala de 2.015.286 lei, reprezentand 1,257627481 % din drepturile de vot, reprezentata, in baza hotararii A.G.E.A. nr. 15/18.01.2010 de catre dl Dorobantu Ion-Andrei;
4. Luca Liviu, cetatean roman, posesor al C.I. seria PH nr. 710585, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 13.09.2007, CNP 1530815293111, detinator al unei actiuni, la valoarea nominala de 0,1 lei, reprezentand 0,000000062 % din drepturile de vot;
5. Toroipan Gheorghe-Cristian, cetatean roman, posesor al B.I. seria D.K. nr. 043576, eliberat de Sectia 14 Politie la data de 18.04.1989, CNP 1541014400336, detinator al unei actiuni, la valoarea nominala de 0,1 lei, reprezentand 0,000000062 % din drepturile de vot;
6. Luha Eugen-Gheorghe, cetatean roman, posesor al C.I. seria AX nr. 153130, eliberata de Politia Municipiului Alba Iulia la data de 6.06.2003, CNP 1570803011112, detinator al unei actiuni, la valoarea nominala de 0,1 lei, reprezentand 0,000000062 % din drepturile de vot, reprezentat de dl Negrutzi Bogdan-Radu, in baza procurii speciale din data de 15.01.2009; a adoptat in conditiile legii si ale actului constitutiv urmatoarea hotarare cu votul pentru al actionarilor reprezentand 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati in aceasta adunare, respectiv 100 % din capitalul social al Societatii: „Se decide modificarea articolului 16 „Administrarea societatii a, alineatele douazecisidoi si douazecisitrei din actul constitutiv al S.C. REALITATEA MEDIA – S.A., ca urmare a adoptarii hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. REALITATEA MEDIA – S.A. nr. 1, 2 si 3 din data de 18.01.2010 si a hotararii consiliului de administratie nr. 1 din data de 18.01.2010, dupa cum urmeaza: „[ ] 15 Articolul 16 Administrarea societatii [ ] Componenta consiliului de administratie este urmatoarea:- Luca Liviu – presedinte, cetatean roman, nascut la data de 15.08.1953 in Ploiesti, judetul Prahova, cu domiciliul in Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 23, bl. 34 F, et. 8, ap. 15, judetul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 710585, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 13.09.2007, CNP 1530815293111;- Marcoci Oana-Madalinamembru, cetatean roman, nascuta la data de 12.05.1970 in Bucuresti, sectorul 5, cu domiciliul in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, sc. 1, ap. 31, sectorul 2, posesor al C.I. seria RD nr. 199248, eliberata de Sectia 7 Politie la data de 10.10.2001, CNP 2700512421520;- Eftime Ion – membru, cetatean roman, nascut la data de 29.08.1952 in com. Pirscov, jud. Buzau, domiciliat in mun. Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 9, bl. I 1, sc. 2, ap. 43, sectorul 1, posesor al C.I. seria RR nr. 534011, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti la data de 15.07.2008, CNP 1520829034979; – Nedelcu Adrian-Dragos – membru, cetatean roman, nascut la data de 19.04.1975 in mun. Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in Bucuresti, str. Cronicar Ion Neculce nr. 4, bl. corp A, sectorul 1, posesor al C.I. seria RT nr. 195318, eliberata de Sectia 4 Politie la data de 4.10.2001, CNP 1750419151822;- Freciu Ovidiu Sorin – membru, cetatean roman, nascut la data de 27.09.1967 in com. Vistea de Jos, jud. Brasov, domiciliat in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 11, bl. 2 B, sc. 2, et. 3, ap. 30, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 247911, eliberata de S.E.P. la data de 26.11.2002, CNP 1670927191328. Durata mandatului consiliului de administratie este de 6 (sase) luni, respectiv pana la data de 17.07.2010. Remuneratia acordata membrilor consiliului de administratie este: in cuantum de 5.000 euro net pe luna pentru dl Luca Liviu, in cuantum de 4.000 euro net pe luna pentru dna Marcoci Oana-Madalina, in cuantum de 1.000 euro net pe luna pentru dnii Nedelcu Adrian- Dragos, Freciu Ovidiu-Sorin si Eftime Ion.

Vor urma si celelalte trei, la fel de pline de informaţie brută.