Maresalul Ion Antonescu Artigole sub eticheta

Mareşalul Ion Antonescu, 22 iunie 1941: "Ostaşi, vă ordon: TRECEŢI PRUTUL!"

Categorie: BlogrollEXPORTSecuritate nationala

Ordinul de zi către armată al generalului Ion Antonescu, conducătorul statului roman 22 iunie 1941:
 
„Ostaşi, v-am făgăduit din prima zi a noii domnii şi a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă; să şterg pata de dezonoare din cartea neamului şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleţii voştri. Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti şi a bisericii, lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de totdeauna.
Ostasi, va ordon: treceti Prutul! Zdrobiţi vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre.
Ostaşi, plecaţi azi pe drumul biruinţelor lui Ştefan cel Mare ca să cuprindeţi cu jertfa v...
Citeste mai mult