Csaba David, șeful Apelor Române – fals în declarația de interese

Categorie: coruptie politicamafie romaneasca

Șeful Administrației Naționale Apele Române (ANAR), Csaba David, refuză în mod sistematic, de peste un an de zile, să-și declare contractele încheiate cu instituții publice, finanțate de la bugetul de stat, local sau din fonduri externe, așa cum îl obligă legislația în vigoare. El se situează, astfel, deasupra legii pe care speră s-o schimbe, alături de ceilalți udemeriști deranjați că trebuie să-și așeze afacerile sub lupa contribuabilului.

csaba davidAbonat de mai mulți ani la contracte cu instituțiile finanțate de la buget, inclusiv cu instituțiile pe care le conduce, Csaba David s-a aflat de câteva ori în flagrant conflict de interese, iar astăzi se află în conflict acut cu legea ANI și, prin ascunderea contractelor bugetare ale firmei sale, Hidroplast SRL, riscă să fie acuzat de fals în declarații.

Conform informațiilor noastre, directorul general al ANAR are contracte încheiate cu toate administrațiile bazinale din Ardeal, prin Hidroplast SRL, firma patronată de el și administrată de soție, ceea ce-l plasează într-un nou conflict de interese, numai că verificarea acestor informații rămâne a fi făcută de către Agenția Națională de Integritate, atât de hulită de UDMR, insituție pentru care aceste verificări sunt mai ușor de făcut. Aceasta cu atât mai mult cu cât contractele încheiate între firma directorului general Csaba David și instituțiile publice nu apar pe SEAP sau pe alte site-uri de publicitate publică. Până la iminenta sa verificare de către ANI, semnalăm gravele derapaje înregistrate de-a lungul vremii de acest personaj ale cărui interese sunt mai presus de lege și de interesele celor pe care-i reprezintă. Presa a semnalat deja unul dintre gravele conflicte de interese în care s-a aflat David Csaba, încă de pe vremea în care s-a aflat în fruntea Administrației Bazinale de Apă Mureș (ABAM), din cadrul ANAR, atunci când firma sa, Hidroplast SRL, a primit un contract chiar cu instituția pe care o conducea. Astfel, în anul 2006, în timp ce deținea funcția de director al ABAM, a fost încheiat un contract între firma sa, Hidroplast SRL, administrată de soție (David Anna Maria), cu obiectul „îndiguirea malului stâng al râului Mureș pentru apărarea împotriva inundațiilor în localitatea Sînpaul din județul Mureș”.

csaba 1

Conform informațiilor furnizate pe site-ul Administrației Bazinale de Apă Mureș, instituția fixase printre cheltuielile de capital pentru obiectivele de investiții pe 2009 și pe cele rezultate din contractul de proiectare încheiat cu firma directorului, care totalizau 248.000 lei. Acest contract l-a pus așadar într-un flagrant conflict de interese pe directorul udemerist David Csaba, care, culmea, în loc să fie sancționat, a fost promovat, un an mai târziu, în funcția de șef al Administrației Naționale Apele Române (ANAR). După ce, în perioada 2005-2009, el a fost șeful Apelor Mureș, iar apoi, până în februarie 2010 a ocupat funcția de inginer șef la Sistemul de Gospodăa Apelor Mureș (din cadrul A.N. Apele Române), Csaba David a devenit, pe 3 februarie 2010, director general al ANAR. Conform legii, în noua calitate, el era obligat să declare, în declarația de interese, toate contractele  ”inclusiv cele de asistență juridică, consultanță și civile, obținute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar”.

Deși, cum vom arăta mai jos, el are contracte în derulare încheiate cu diverse consilii locale, îndeosebi din zona de acoperire a UDMR, declarația lui de interese este virgină. Albă. Goală. Semmi. Abonat al contractelor cu consiliile locale dominate de UDMR, din Harghita, Mureș și Covasna, pe vremea în care controla Apele Mureș, el a rămas încă, după numirea sa în fruntea ANAR, sub semnul unor contracte în derulare cu instituțiile bugetate.

Agățat penal, la primăria Joseni

Spre exemplu, în decembrie 2009/ianuarie 2010, firma Hidroplast SRL primește și onorează un contract de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare drumuri comunale, localitatea Joseni, județul Harghita”. Interesant este faptul că șeful de proiect din acest contract a fost chiar ing. David Csaba, acționar majoritar al firmei Hidroplast și inginer șef – la acea dată –  la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș din cadrul AN Apele Române. Alături de el, pe lista de semnături de la Hidroplast s-au aflat ing Cadariu Emil (secțiunea Drumuri și Desen Tehnic Autocad) și ing. Kovacs Lajos (CTE). hidroplast

Deși contractul era în derulare la data numirii lui Csaba David la vârful ANRE, nici acest contract nu a fost trecut în declarația de interese. În mai 2010, firma lui Csaba primește un nou contract de proiectare din partea comunei Joseni, județul Harghita,  titlul proiectului fiind, de această dată, ”Centru de reabilitare și îngrijire socială – instalații”. Firma Hidroplast SRL a fost, astfel, proiectantul general pentru instalațiile sanitare interioare, rețeaua de canalizare, branșament și rețea apă incintă, instalațiile termice și de ventilare. Proiectantul de specialitate din partea Hidroplast a fost, aici, ing. Deak Ferenc. Desigur, nici acesta nu figurează în declarația de interese a lui Csaba David.

Contractul pe bani publici încheiat după depunerea declarației de interese

Sigur, udemeristul David ar putea spune că la data la care a depus el ultima declarație de interese, adică 2 noiembrie 2010 (deci la nouă luni de la numire!), contractul fusese executat de mult. Numai că, la nouă zile după depunerea acestei declarații de interese, firma sa a mai încheiat un contract din fonduri publice. Este vorba despre contractul dintre Hidroplast SRL și Primăria Ciumani, județul Harghita, descoperit de noi într-un proces verbal încheiat pe 11 noiembrie 2010, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Ciumani, convocat cu Dispoziţia Primarului comunei Ciumani nr. 839 din data de 4 noiembrie 2010.

În acea ședință, Consiliul Local Ciumani a aprobat, cu unanimitate de voturi, un proiect de hotărâre privind avizarea contractului nr. 26/2010, încheiat cu SC Hidroplast SRL din Târgu Mureș pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru „Reabilitare captare, stație de tratare apă și extindere rețea de apă și canalizare, comuna Ciumani, județul Harghita“. Este vorba, așadar, despre un contract pe bani publici care îl obliga pe udemeristul David să-și schimbe automat declarația de interese pentru a-l consemna. N-a făcut-o pentru că așteaptă, probabil, așa cum le-a promis Frunda supușilor săi, schimbarea sau desființarea legii ANI.
De-a lungul timpului, David Csaba a fost un (auto)răsfățat al contractelor publice, încheiate atât cu instituția condusă de el, cât și cu instituții aflate sub controlul unor primari UDMR. La fel, el a asigurat și bunăstarea unora dintre partenerii de afaceri din aceeași branșă. Firma Hidroplast SRL a fost, astfel, folosită în contracte încheiate cu primăriile localităților Odorheiu Secuiesc, Joseni, Vărgata, sau cu Consiliul Județean Mureș, dar și cu Compania Națională de Investiții, bașca Administrația Bazinală a Apelor Mureș. Astfel, în iunie 2007 Hidroplast SRL realizează, în calitate de proiectant, studiul de fezabilitate pentru o investiție a Consiliului Județean Mureș, „Canalizare menajeră și stație de epurare pentru localitățile comunei Eremitu“. În anul 2008, aceeași Hidroplast SRL a fost desemnată pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru  „Reabilitare şi modernizare staţie de captare, uzină de apă şi staţie de epurare în localitatea Odorheiu Secuiesc”, studiu aprobat prin Hotărârea nr 20/2008 a Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc. Proiectul a fost finanțat de Compania Națională de Investiții și a început în 2009. La fel, în 2009  primește un contract pentru canalizare și alimentarea centralizată cu apă potabilă a localității Vărgata, județul Mureș, proiect care a intrat în lucru abia anul acesta. Benficiarul proiectului a fost Asociația de dezvoltare intercomunitară Vărgata și Hodoșa.

csaba 2

Aminteam mai sus de doi amici de-ai lui Csaba David, care au semnat, alături de el, unul dintre proiectele de la Joseni, Emil Cădariu și Kovacs Lajos. Cei doi au beneficiat și ei, din plin, de poziția și influența acestuia, primind numeroase proiecte de la consiliile locale din zona controlată de UDMR, dar și de la instituția condusă de David.  Emil Cădariu și Kovaks Lajos dețin, la rându-le, firmele Ecodesign SRL și Hidrotech SRL. Cu primul dintre ei, Csaba David este vechi partener de afaceri, firmele lor fiind abonate la contractele publice ale Administrației Bazinale de Apă Mureș. În perioada 1997-2002, spre exemplu, când Csaba David era director tehnic la SC Purator Ecotehnic SRL, filiala grupului unguresc Purator Hungaria Kft, cel care reprezenta acest grup în România era nimeni altul decât Emil Cădariu. Ulterior, după numirea lui Csaba în fruntea Direcției de Ape Mureș, firmele grupării Csaba – Cădariu – Kovacs au devenit privilegiatele sistemului, încasând bani frumoși din contractele publice, fie din cadrul Direcției de Ape Mureș, fie cu alte instituții publice precum consiliile locale sau chiar Compania Națională de Investiții.

Firma lui Cădariu, spre exemplu, Ecodesign, a câștigat chiar un contract de proiectare atribuit de Administrația Bazinală Olt, pe 11 noiembrie 2010, deci sub mandatul lui David Csaba, cu titlul Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Recalibrare și decolmatare pârâu Debrenin în municipiul Sf. Gheorghe, jud Covasna”. Valoarea contractului a fost de 140.000 de lei. Aceeași firmă a realizat, anul acesta, proiectul pentru o nouă investiție numită „Rețea de canalizare pentru Complexul Balnear din localitatea Praid, județul Harghita“. De cealaltă parte, firma lui Kovacs Lajos a primit și ea contracte publice în același domeniu al apelor. Spre exemplu, Hidrotech a realizat proiectul pentru obiectivul „Canalizarea apelor menajere în localitățile Gornești și Periș, județul Mureș“, cu director Kovacs Lajos și ing. șef. Emil Cădariu, sau proiectul privind canalizarea și epurarea apelor în localitatea Dumbrăvicioara, comuna Ernei. Firma figurează și astăzi pe siteul Administrație Bazinale a Apelor Mureș, cu sume alocate de la bugetul acestei instituții pentru contracte mai vechi.  Spre exemplu, în anul 2009, suma alocată acestei firme, de instituția condusă de amicul David Csaba era de 392.000 lei, pentru un contract privind amenajarea râului Târnava Mică în zona localității Coroi-Sânmartin, județul Mureș.

Statul – unicul angajat al firmei lui David Csaba

Revenind la directorul general al ANAR, Csaba David, este de admirat modul spartan în care și-a făcut afacerile. Specialist în mersul pe burtă, specific celor care nu fac valuri când înoată în ape tulburi, o dexteritate care-i propulsează chiar în funcția de șefi la Ape, el a reușit să facă profit de sute de mii de lei cu un singur angajat. Astfel, conform datelor de bilanț depuse de soția sa la Ministerul Finanțelor, firma de familie, Hidroplast SRL, a avut anul trecut un profit de 787.000 lei, la o cifră de afaceri de 1,4 milioane lei și un singur angajat. Profitul a fost de aproape cinci ori mai mare decât cel înregistrat în 2009, tot cu același unic angajat. Este posibil, așadar, ca unicul său  angajat, care a făcut minuni după ce el însuși a devenit șeful Apelor Române, să fie chiar statul român.

Dan Badea