Controlorii ANAF dezvăluie: Grupul UTI a adus prejudicii de 22,3 milioane de euro Aeroportului Otopeni

Categorie: BlogrollJustitieRevolutieSecuritate nationala

Tiberiu Urdareanu (Foto: enational.ro)

Tiberiu Urdareanu (Foto: enational.ro)

Frauda uriaşă, de peste 50 milioane de euro, descoperită recent de ANAF la Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti“ (CNAB) SA a fost posibilă din cauza numeroaselor ilegalităţi comise de persoane din staff-ul administrativ în frunte cu Gabriel Ţară şi Tudor Jidav, adică fostul, respectiv actualul director general. După ce într-un material anterior am prezentat, pe scurt, concluziile Procesului Verbal de control financiar încheiat recent, la CNAB, de trei consilieri din cadrul ANAF, astăzi prezint cateva dintre contractele încheiate şi prelungite abuziv de conducerea companiei ce deţine aeroporturile Henri Coandă (Otopeni) şi Aurel Vlaicu (Băneasa), înţelegeri care au dus la înregistrarea unor prejudicii de zeci de milioane de euro. Conform actului de control, cel mai mare prejudiciu a fost consemnat în relaţia contractuală a fostei companii Aeroportul Internaţional Bucureşti Otopeni (AIBO) SA cu trei dintre firmele din grupul UTI, condus de Tiberiu Urdăreanu.

Suma achitată nelegal firmelor din grupul lui Urdăreanu se ridică la aproape 90 milioane de lei (89.164.210 de lei), adică aproximativ 22,3 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproape jumătate din paguba totală înregistrată aici de controlorii fiscali. Contractele încheiate cu firmele lui Urdăreanu au fost cu dedicaţie şi au început după ce fostul director general al AIBO, Mihai Băşulescu, secondat printre alţii şi de fostul director general adjunct tehnic operaţional Tudor Jidav (actualul director general), a întocmit şi prezentat Consiliului de Adminsitraţie un Raport (nr. 17.112/06.12.2002) în care se prezentau şi activităţile ce urmau a fi externalizate, în două dintre situaţii precizåndu-se în mod expres chiar numele firmelor cu care urmau a fi încheiate acele contracte: Romprest şi UTI Systems.

Mai mult, fosta conducere a consemnat atunci pånă şi data pånă la care trebuia făcută externalizarea. Concret, s-a prevăzut atunci „externalizarea pånă la data de 28.02.2003 prin negociere directă cu UTI Systems a activităţii de Telecomunicaţii“.

De ce cu UTI şi nu cu altă companie, sau de ce „prin negociere directă“ şi nu prin licitaţie, doar Miron Mitrea, şeful lui Băşulescu şi binefăcătorul lui Urdăreanu, ştie. Cert este că, în relaţia cu conducerea AIBO, grupul de firme al lui Urdăreanu a primit contracte de peste 45 milioane de euro, prelungite apoi, nelegal, cu încă 25 milioane de euro, bani pentru recuperarea cărora conducerea Companiei a fost obligată, de ANAF, să sesizeze „organele abilitate ale statului“. Desigur, conducerea reprezentată de Tudor Jidav a contestat în instanţă aceste decizii ale Fiscului, pentru că, altfel, s-ar putea ca şi eventualele şpăgi, despre care se vorbeşte tot mai des prin zona altfel atât de zgomotoasă a aeroportului Otopeni, să fie returnate, ceea ce nu poate fi admis.

Externalizare de 14 milioane de euro, cu bonus de încă 6,4 milioane

Primul dintre contractele încheiate de AIBO cu una dintre firmele lui Urdăreanu a fost chiar în ziua până la care trebuia externalizată „activitatea de Telecomunicaţii“ către UTI  Systems, adică pe 28.02.2003. Este vorba despre contractul nr. 48/C/28.02.2003 încheiat între AIBO şi UTI Italy SRL – Sucursala Bucureşti, firmă deţinută atunci, explicit, de Tiberiu Urdăreanu (97%). Contractul, încheiat fără licitaţie, mai precis în urma unei negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, a avut o valoare de 13.788.000 euro fără TVA.

Contractul, cu o durată de 10 ani, viza prestarea unor servicii aeroportuare precum „asigurarea spaţiului logistic integrat, a serviciilor de mentenanţă şi garanţie totală, dezvoltarea şi modernizarea instalaţiilor existente şi viitoare în domeniul telecomunicaţiilor şi curenţilor slabi“. Pentru că era un contract cu dedicaţie, el a fost avizat în aceeaşi zi de Consiliul de Administraţie şi de AGA. Valoarea contractului se compunea din valoarea abonamentului lunar, multiplicată cu numărul de luni pentru care contractul este valabil.

Iniţial, valoarea abonamentului lunar de întreţinere a fost de 114.900 euro (deci pentru cei zece ani valoarea contractului este de exact 13.788.000 euro), iar „valoarea estimată a lucrărilor din planul de modernizare şi dezvoltarea sistemelor a fost de 7.967.870 euro”.

Conform ANAF, „în perioada 2005-2009 pentru contractul 48/28.02.2003 s-a achitat valoarea totală de 47.427.079 lei (cca 13.550.594 euro) din care 29.165.200 lei (cca 8.243.209 euro) pentru mentenanţă, iar pentru investiţii 18.261.879 lei (cca 4.999.823 euro)“.

De asemenea, „controlul constată că în baza actelor adiţionale nr. 8/24.04.2007, nr. 9/30.01.2008, nr. 10/17.04.2008 şi nr. 12/02.06.2009, neaprobate de Consiliul de Administraţie, Compania a achitat, în perioada 24.04.2007-31.12.2009, suma totală de 17.658.958 lei şi 1.385.653 euro“.

Responsabili pentru aceste plăţi nelegale sunt chiar şefii companiei. „Persoanele răspunzătoare pentru efectuarea acestor plăţi sunt directorii generali Gabriel Ţară, respectiv Tudor Jidav şi directorul general economic Violeta Cîrstoveanu, respectiv directorul economic Stoe Gabriel, care în perioada 24.07.2007-31.12.2009 au ordonat efectuarea acestor plăţi“ – se afirmă în Procesul Verbal de control financiar al ANAF.

Contractul cu UTI Italy SRL – Bucureşti a fost însoţit de 11 acte adiţionale prin care a tot fost majorat abonamentul lunar de întreţinere şi au fost modificate condiţiile iniţiale formulate, sau au fost extinse anumite servicii.

Astfel, prin Actul adiţional nr. 8/24.04.2007, s-a mărit valoarea abonamentului lunar cu 6.504 euro printr-un raport nefundamentat legal şi financiar, aprobat de cei răspunzători, în frunte cu Gabriel Ţară. Cum era şi firesc, actul adiţional, semnat de Ţară şi Jidov, nu a fost supus aprobării Consiliului de Administraţie al Companiei, al cărui preşedinte era chiar directorul general de atunci, Gabriel Ţară. La fel, prin actul adiţional nr. 9/30.01.2007, au fost contactate suplimentar „lucrări de modernizare ale sistemului TVCI în valoare de 1.245.261 euro“.

Documentul n-a fost supus aprobării Consiliului de Administraţie şi nici nu a fost fundamentat legal şi financiar. Actul adiţional a fost semnat de directorul general Gabriel Ţară şi de directorul general adjunct tehnic operaţional, de atunci, Tudor Jidav.

Pe 17 aprilie 2008, printr-un alt act adiţional (nr.10), valoarea abonamentului lunar a fost majorată din nou, de această dată cu 26.260 euro, de la 121.820 euro la 148.080 euro. Şi acest document, nesupus aprobării CA, a fost semnat de aceiaşi doi stăpâni ai aeroportului, Ţară şi Jidav.

Ulterior, pe 2 iunie 2009, abonamentul lunar a mai fost majorat, tot printr-un act adiţional (nr.12) cu încă 8420 euro, ajungând la 156.000 euro/lunar. Deşi actul a fost încheiat în iunie 2009, creşterea a fost solicitată începând cu 1 ianuarie 2009, aşadar retroactiv cu şase luni. Ţară şi Jidav au semnat din nou, pe şest, fără să treacă actul prin CA aşa cum ar fi fost legal, conform prevederilor statutului companiei aprobat printr-o hotărâre de guvern.

Prejudiciul rezultat din plăţile nelegale efectuate doar prin cele patru acte adiţionale este, aşadar, de 17.658.958 lei şi 1.385.653 euro, adică de aproximativ 6,4 milioane de euro.

Un tun mixt, româno-italian, triplează bonusul la 19 milioane de euro

Cea mai mare lovitură a dat-o Urdăreanu după ce s-a prezentat pe Otopeni în asocierea UTI Italy SRL şi Gemmo Impianti SpA. Contractul încheiat cu AIBO a vizat instalaţiile şi activităţile mecano-energetice, domeniu prevăzut deja în planul de externalizare al directorului general Băşulescu, amintit la începutul acestui material.

Conform raportului întocmit de subordonatul lui Miron Mitrea, s-a prevăzut „externalizarea până la data de 01.04.2003 prin licitaţie restrânsă a activităţii secţiei Mecano-Energetic“. Dacă data n-a fost respectată, contractul a fost semnat, totuşi, pe 3 noiembrie 2003, în urma unei licitaţii şi a constat în prestarea unor servicii de exploatare, întreţinere etc. a „echipamentelor şi instalaţiilor mecano-energetice din domeniul aeroportuar, realizarea lucrărilor de contorizare şi de monitorizare“.

Contractul iniţial a fost de 30.059.040 europlata fiind efectuată sub forma unui abonament lunar în tranşe egale de 249.749 euro, pe o perioadă de 120 luni (03.11.2003-31.12.2013)”. Separat de această valoare, se adaugă contravaloarea lucrărilor de intervenţii la comandă.

Conform controlorilor ANAF, prelungirea acestui contract prin trei acte adiţionale a dus la prejudicierea companiei cu aproximativ 19 milioane de euro.

Prin urmare, la finalizarea controlului, ANAF a dispus următoarea măsură (nr. 26): „Conducerea Companiei va sesiza organele abilitate ale statului pentru recuperarea sumei de 66.443.875 lei (cca 18.983.964 euro) achitată nelegal pentru Actele adiţionale nr. 2/16.02.2007, nr. 3/08.01.2008 şi nr. 4/08.01.2008 la contractul nr. 292/C/03.11.2003 încheiat cu asocierea compusă din UTI Italy SRL şi Gemmpo Impianti SpA“. La fel, aceiaşi controlori au stabilit că „persoanele răspunzătoare pentru efectuarea acestor plăţi sunt directorii generali Gabriel Ţară, respectiv Tudor Jidav şi directorul general adjunct economic Violeta Cîrstoveanu, respectiv directorul economic Stoe Gabriel, care în perioada 16.02.2007-31.12.2009 au ordonat efectuarea acestor plăţi“.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei măsuri, în termen de 30 de zile de la data finalizării controlului, au fost desemnate AGA şi CA de la CNAB. Numai că trei dintre cei răspunzători sunt şi astăzi în conducerea Companiei, unul dintre ei, Tudor Jidav, fiind actual director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al CNAB SA iar ceilalţi ocupând în continuare poziţii la vârf: Gabriel Ţară este director general adjunct, iar Gabriel Stoe este director trezorerie. Cum era de aşteptat, conducerea „răspunzătoare“ a companiei a contestat deja, în instanţă, măsura dispusă de ANAF pentru că, altfel, ar fi însemnat să recunoască hoţia, ceea ce ar fi absurd. Ele, trei acte adiţionale semnate de Ţară, Jidav şi Cîrstoveanu, nu au fost fundamentate legal şi financiar dar n-au fost nici trecute prin Consiliul de Administraţie.

„Bani de trabucuri“ pentru Urdăreanu, din achiziţii nelegale

Sigur, contractele de până acum nu au fost suficiente conducerii grupului UTI, în decembrie 2004 fiind încheiat un nou contract între Aeroportul Otopeni şi UTI Systems în valoare de 1.427.520 euro. Obiectul noului contract a fost constituit din „servicii de administrare ICAR & SGBD ORACLE“, format din mai multe module: operaţional-financiar, mijloace fixe, salarii şi personal“. Încheiat prin negociere directă cu producătorul/dezvoltatorul aplicaţiei, contractul a fost semnat pentru cinci ani, dar aceleaşi personaje care au dispus discreţionar de administrarea fondurilor publice au ordonat şi aici achitarea nelegală a peste 35.000 de euro, care nu reprezentau, de fapt, pe lângă zecile de milioane aruncate aiurea în conturile lui Urdăreanu, decât „bani de trabucuri“.

Este vorba despre o comandă de achiziţie a patru module, în valoare totală de 84.339 euro, constând în gestionarea în ICAR a bonurilor fiscale şi a facturilor emise de serviciul parcări (unul dintre locurile unde sunt jefuiţi cei care au neinspiraţia să vină cu autoturismul personal la aeroport), facilităţi pentru activitatea de control  preventiv şi pentru gestiunea garanţiilor materiale reţinute gestionarilor, funcţionalităţi suplimentare cu privire la gestiunea contractelor de achiziţii“. Din această comandă Compania a achiziţionat doar două module în valoare de 35.164 euro. Plata, ordonată de grupul Ţară, Jidav Cîrstoveanu şi Stoe, a fost nelegală, motiv pentru care ANAF a  cerut şi în acest caz „sesizarea organelor abilitate ale statului pentru recuperarea“ acestei sume. Cerere atacată şi ea în instanţă, cum altfel?, de actuala conducere a CNAB.

Pe de altă parte, controlorii ANAF au mai depistat nereguli şi ca urmare a încheierii unor contracte de închiriere a unor spaţii din incinta aeroportului Otopeni pentru o altă companie a grupului condus de Tiberiu Urdăreanu, UTI Facility.

Este vorba despre alte două contracte însoţite de 6 acte adiţionale. Primul dintre ele se referă la închirierea unor spaţii de 201 mp în vederea prestării unor servicii de telecomunicaţii şi a fost însoţit de cinci acte adiţionale neaprobate de consiliul de administraţie, iar al doilea contract a vizat închirierea unor suprafeţe interioare de 1058 mp situate în sediul Division şi a unei suprafeţe  exterioare de 2188 mp. Sumele nelegale plătite în baza acestor contracte sunt însă prea mici (peste 10.000 de euro) pentru a le mai pune la socoteală.
Deşi au trecut două săptămâni de când i-am solicitat un punct de vedere cu privire la măsurile luate în urma controlului ANAF, directorul general Tudor Jidav, unul dintre cei găsiţi vinovaţi de jaful de la Otopeni, tace. La fel şi ministrul Transporturilor.

Dan Badea

30.08.2011