Mareşalul Ion Antonescu, 22 iunie 1941: "Ostaşi, vă ordon: TRECEŢI PRUTUL!"

Categorie: BlogrollEXPORTSecuritate nationala

Ordinul de zi către armată al generalului Ion Antonescu, conducătorul statului roman 22 iunie 1941:
 
„Ostaşi, v-am făgăduit din prima zi a noii domnii şi a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă; să şterg pata de dezonoare din cartea neamului şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleţii voştri. Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti şi a bisericii, lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de totdeauna.
Ostasi, va ordon: treceti Prutul! Zdrobiţi vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre.
Ostaşi, plecaţi azi pe drumul biruinţelor lui Ştefan cel Mare ca să cuprindeţi cu jertfa voastră ceea ce au supus strămoşii noştri cu lupta lor. Înainte! Fiţi mândri că veacurile ne-au lăsat aci straja dreptăţii şi zid de cetate creştină. Fiţi vrednici de trecutul românesc.
Ostaşi, veţi lupta cot la cot, suflet de suflet, lângă cea mai puternică şi glorioasă armată a lumii. Îndrăzniţi să vă măsuraţi vitejia şi să vă dovediţi mândria, camarazilor noştri. Ei luptă pe pamântul moldovean, pentru graniţele noastre şi pentru dreptatea lumii. Fiţi vrednici de cinstea pe care v-au facut-o istoria, armata Marelui Reich şi neîntrecutul ei comandant, Adolf Hitler.
Ostaşi, înainte! Să luptaţi pentru gloria neamului. Să muriţi pentru vatra părinţilor şi a copiilor voştri. Să cinstiţi prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă şi a lui Ştefan cel Mare, a martirilor şi eroilor căzuţi în pământul veşniciei noastre cu gândul ţintă la Dumnezeu. Să luptaţi pentru dezrobirea fraţilor nostri, a Basarabiei şi Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieţii şi a căminurilor batjocorite de păgânii cotropitori.Să luptaţi pentru a ne răzbuna umilirea şi nedreptatea. V-o cere neamul, regele şi generalul vostru.
Ostaşi, izbânda va fi a noastră. La luptă! Cu Dumnezeu înainte!”
Generalul Ion Antonescu in mijlocul ofiterilor 1941.jpg

Iunie 1941: Generalul Ion Antonescu in mijlocul ofiterilor 1941.jpg